Inca-Mallorca Solidària

Política de Privacitat

Política de Privacitat

Protecció de Dades de Caràcter Personal
Per accedir a algun dels serveis que oferim a través d’aquest lloc web (formulari de colaboració, …) haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

En compliment de l’establert al reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i altra normativa aplicable, relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’informam que les seves dades poden quedar incorporades o ser tractades en els fitxers d’Inca Solidària amb la finalitat de poder oferir-li el servei corresponent. En cap cas aquestes dades seran cedides a tercers, o usades amb altra finalitat que l’acordada.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat emprant l’adreça de correu electrònic incasolidaria@gmail.com, cridant al telèfon  647 74 01 49.